Naujienos

Daugiau naujienų senojoje Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje

2018 m. gruodžio 15 d. – 21 d. Vokietijoje, Ingolstadt mieste, vyko projekto „Art&Heart: tools to connect people“ (liet. „Meniškumas ir nuoširdumas – priemonės keičiant pasaulį“) - tarptautinių jaunimo mainų antrasis etapas.

Vertimas iš vokiečių kalbos

Pranešimas skaitytas 2018 metų Europos Kolpingo metinėje konferencijoje  gegužės 26 d. Kaune

 

Vertimas iš vokiečių kalbos

Pranešimas skaitytas 2018 metų Europos Kolpingo metinėje konferencijoje gegužės 25 d. Kaune

Ponios ir ponai, mielosios Kolpingo seserys, mielieji Kolpingo broliai,

į šį renginį patekau kaip Pilotas į Evangeliją – netikėtai ir atsitiktinai. Iš tiesų, tai man paskambino ponia Elisabeth Bauer. O jei Elisabeth Bauer paskambina, tai skubotai pasakyti „ne“ nelabai galima, juolab, jei sutampa net ne dvi, o šiuo atveju visos trys aplinkybės.

2018 m. lapkričio 27d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje “Shaping the Future of Work”, kuri vyko Briuselyje, Ekonomikos ir Socialiniame komitete, organizavo COMECE (Europos Katalikų vyskupų konferencija prie Europos sąjungos su partneriais). Konferencijos akcentas buvo ILO (tarptautinės darbo organizacijos) ir krikščioniškų bei kitų religinių bendruomenių glaudus bendradarbiavimas, kuriant orias darbo sąlygas Europoje. Tarptautinė Kolpingo draugija šiame renginyje buvo vienas iš partnerių.

2018 m. rugsėjo 28 - spalio 01 dienomis Lietuvos Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir Lietuvos Kolpingo draugijos pirmininkas  kanauninkas Saulius Filipavičius dalyvavo Šveicarijos Kolpingo draugijos 150 metų veiklos minėjime bei atsisveikinime su ilgamečiu Šveicarijos Kolpingo draugijos nacionaliniu sekretoriumi p. Bernhard Burger.

2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į K. Adenauer fondo veiklos Baltijos šalyse 25-erių metų minėjimą Rygoje.

Art and Heart

Rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 4 d. Portugalijoje, Lamego mieste, vyko tarptautiniai jaunimo mainai „Art&Heart: tools to connect people“ (liet. „Meniškumas ir nuoširdumas – priemonės keičiant pasaulį“). Projekto tikslas – paskatinti jaunimo solidarumą ir kūrybiškumą, atsakomybę už visuomenės ateitį, stiprinti dalyvių socialinius įgūdžius pasitelkiant įvairias meninės išraiškos priemones, ugdant susidomėjimą kultūriniu gyvenimu. Projektas remiasi A. Kolpingo idėjomis.

Portugalijos Kolpingo draugijai iniciavus naują tarptautinį jaunimo mainų projektą “Art and Heart – Tools to Connect People, Change the World” (lietuviškai - „Meniškumas ir nuoširdumas – priemonės keičiant pasaulį“), Lietuvos Kolpingo draugija džiaugiasi galėdama pakviesti mūsų šalies jaunimo atstovus prisijungti prie įdomių jo veiklų.

Gegužės 25-27 d. Lietuvos Kolpingo draugijoje, Kaune, vyko Europos Kolpingo draugijų kontinentinė konferencija, tuo pačiu paminėtas ir Kolpingo draugijos 25-erių metų veiklos jubiliejus Lietuvoje. Renginio partneris ir pagrindinis rėmėjas – K. Adenauer fondas Lietuvoje, šiais metais taip pat minintis savo veiklos 25-tį. Konferenciją savo dalyvavimu pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Ilgametė Lietuvos Kolpingo draugijos narė, Ignalinos Kolpingo šeima, nuosekliai ir entuziastingai vykdydama dvasingumą stiprinančius ir bendruomenę ugdančius projektus, sukauptą turiningą patirtį panaudojo išleisdami knygą „Kai Dievas prakalbina...Tikėjimo liudijimai“, kurioje sudėjo jautrius ir nuoširdžius įvairių bendruomenės narių tikėjimo kelionės aprašymus.

Pages