Single blog

Tarptautinėje konferencijoje pabrėžiama globalaus švietimo svarba

Šešių Europos šalių Kolpingo draugijų atstovai š.m. rugsėjo 29 – spalio 2 d. susirinko į Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotą tarptautinę konferenciją „Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje“. Svečiai iš Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos, jau anksčiau pristatę savo patirtį skleidžiant globalaus švietimo idėją savo šalyse, itin domėjosi Lietuvoje vykstančiais procesais šiuo klausimu.

Konferenciją atidariusi Lietuvos Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė L.Kalibataitė pabrėžė, kad sąvoką „globalusis švietimas“ trumpai galima apibrėžti kaip „aktyvų mokymosi procesą, kuris keičia mūsų poelgius ir gyvenseną“. Anot L.Kalibataitės, tokiam mokymuisi būtinai reikalingas solidarumas, lygybė, įsitraukimas ir bendradarbiavimas. Įvairias bendradarbiavimo formas pristačiusi L.Kalibataitė išskyrė programas, remiančias vystomojo švietimo iniciatyvas ir pristatė struktūras veikiančias Europoje ir Lietuvoje.

Globalaus švietimo situaciją Lietuvoje toliau analizavo Jaunimo karjeros centro atstovė G.Gedgaudaitė. Jos pranešime buvo pabrėžta, kad Lietuvos Vyriausybės sudaryta ekspertinė darbo grupė parengė Globalaus švietimo koncepciją. Vystomojo bendradarbiavimo ir globalaus švietimo projektus kartu su LT URM koordinuoja asociacija LITDEA, vienijanti įvairias nevyriausybines organizacijas. Pranešėja pasidalino projektų, kuriais siekiama vystyti globalųjį švietimą,  pavyzdžiais. Vieno iš atstovaujamos įstaigos įgyvendinamų sėkmingiausių projektų „Pasaulio ambasadorių mokymai“ (angl. Teach Global Ambassadors) rėmuose yra dalinamasi gerąja patirtimi, taikant interaktyvius metodus mokyklose. „Pasaulio piliečio ugdymas reikalauja skirtingų disciplinų ir metodų derinimo“,- teigė pranešėja.

Įsitikinti įvairių metodų, skatinančių pasaulio piliečio mąstyseną, naudojamų vienoje iš Kauno mokyklų, efektyvumu konferencijos dalyviai galėjo vienoje iš renginio sesijų. Mokytojos J.Ravinienė ir L.Žukauskienė, pristatydamos savo pamokose taikomą praktiką, pabrėžė, kad kiekvienos pamokos tikslas turėtų būti paskatinti jauną žmogų mąstyti kritiškai ir suvokti savo gyvensenos sąsajas su pasauliniais reiškiniais. Tam jos naudoja paprastus, tačiau efektyvius metodus, kuriuos vietoje galėjo išbandyti konferencijos dalyviai. Pasak šių pranešėjų, svarbu mokiniams padėti susivokti ir pajusti savo socialinius įsipareigojimus, tapti empatiškais, kritiškai mąstyti, gerbti įvairovę, mokėti efektyviai ginčytis ir spręsti konfliktus.

Viena iš šio tarptautinio renginio dalių buvo skirta globalaus švietimo pavyzdžiui vietinėse bendruomenėse pamatyti ir aptarti. Tokiu pavyzdžiu organizatoriai pasirinko Vilniuje esančio „Antakalniečių sodo“ bendruomenę. Ši bendruomenė, įgyvendindama projektą “Antakalniečių sodas”, mokosi rūpintis aplinka, ją kurti ir puoselėti. Bendruomenės nariai kviečiami į talkas, daržo kūrimą, šventes, paskaitas ir kitus renginius. Didelis dėmesys skiriamas Sapiegų parko tvarkymui, kad jis taptų jaukus, įdomus, savas. „Džiugu, kad Antakalniečių bendruomenė tampa vis aktyvesnė. Juk bendruomenės atlieka svarbų vaidmenį vietos gyvenime, nes kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje gyvena“,- džiaugėsi šios bendruomenės atstovė D.Gerulytė.

Turiningą konferencijos darbinę dalį papildė kultūrinė programa, kurios metu svečiai iš užsienio turėjo progą susipažinti su Kauno ir Vilniaus senamiesčiais, aplankyti Trakų pilį ir pabendrauti su Lietuvos Kolpingo draugijos darbuotojais ir savanoriais.

Įsimintiniausias akimirkas iš šio renginio galite pamatyti čia: https://www.facebook.com/LietuvosKolpingoDraugija/posts/1223174037734199

Tags: