Lietuvos Kolpingo Draugija įgyvendino bendruomenių stiprinimo ir parapijiečių aktyvinimo projektą

2019 – 2022 m. Lietuvos Kolpingo Draugija įgyvendino projektą „Krikščioniško socialinio mokymo skatinimas ir parapijiečių aktyvinimas“, kurio tikslas stiprinti bendruomenes ir aktyvinti parapijiečius. Bendradarbiaujant su Kolpingo kolegijos, Kauno arkvyskupijos Carito, Kauno arkivyskupijos Kurijos atstovais buvo atliekamas tyrimas, lankomos bendruomenės, vedami mokymai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bendrauta su 13 skirtingų bendruomenių, dauguma jų aktyvios parapijose ir veikia …