Ignalinos Kolpingo šeima gyvuoja jau ketvirtį amžiaus

Ignalinos Kolpingo šeima  š.m. birželio 22d minėjo 25-asias gyvavimo metines. Minėjimas vyko Paliesiaus dvare, netoli Ignalinos. Jame dalyvavo Ignalinos kolpingiečiai, vietiniai kunigai, LKD/LKF pirmininkas kan. Saulius Filipavičius, LKD/LKF nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir LKD/LKF buhalterė Laima-Teresė Dapkuvienė. Ignalinos Kolpingo šeima, susibūrusi prieš ketvirtį amžiaus, nuosekliai vykdo dvasingumą stiprinančius projektus ir, bendradarbiaudama su vietine parapija, įgyvendina …