Stovykla 14–18 m. jaunimui „Profesija – pilietis“

2023 m. liepos 2–6 dienomis Troškūnų buvusiame Bernardinų vienuolyne įvyko  vasaros stovykla 14–18 m. jaunimui „Profesija – pilietis“. Stovyklos tikslas – didinti jaunų žmonių politinį ir pilietinį išprusimą. Daug dėmesio buvo skirta skirtingoms pilietinio dalyvavimo formoms aptarti: politinei, bendruomeninei veiklai, ekonominei dimensijai, tėvynės gynybos reikšmei. Stovyklos metodika buvo grįsta ne vien paskaitomis, bet ir skirtingais diskusijų …