Ėjime už taiką Šveicarijoje – gausi Lietuvos Kolpingo draugijos komanda

Š.m. birželio 15-18 d. Sarnen mieste, Šveicarijoje vyko 50 –tas Tarptautinis Kolpingo Taikos Ėjimas. Prieš 50 metų tuometinis Šveicarijos Kolpingo draugijos nacionalinis dvasios vadovas Josef Eberli iniciavo Taikos Ėjimą vardan to, kad tautos tarpusavyje bendrautų ir bendradarbiautų, kad nekiltų grėsmė ateities karams. Jo inicijuotame Tarptautiniame Kolpingo taikos ėjime dalyvavo nariai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Luksemburgo. …

Augsburgo katedros berniukų choro koncertai Lietuvoje

Š.m. birželio 8 d. Lietuvos Kolpingo draugija kvietė visus į sakralinės muzikos koncertą Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurį padovanojo Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos, vadovaujamas žymaus dirigento Reinhard Kammler . Augsburgo berniukų choras – vienas geriausių berniukų chorų Europoje, koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir …