Trečiasis projekto „Smart Development“ partnerių susitikimas įvyko Kaune

2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis Lietuvos Kolpingo draugija organizavo trečiąjį projekto „Smart Development“ tarptautinių partnerių susitikimą (Vokietija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Serbija, Lietuva).  Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Nacionalinė sekretorė L. Kalibataitė, Švietimo referentė J. Dambrauskienė ir lekt. G. Milčė. Tema, kurią viso susitikimo metu gvildeno dalyviai buvo „Effective Educational Tools Ensuring Sustainable Adult Education”. Pirmąją dieną …