Single blog

Trečiasis projekto „Smart Development“ partnerių susitikimas įvyko Kaune

2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis Lietuvos Kolpingo draugija organizavo trečiąjį projekto „Smart Development“ tarptautinių partnerių susitikimą (Vokietija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Serbija, Lietuva).  Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Nacionalinė sekretorė L. Kalibataitė, Švietimo referentė J. Dambrauskienė ir lekt. G. Milčė. Tema, kurią viso susitikimo metu gvildeno dalyviai buvo „Effective Educational Tools Ensuring Sustainable Adult Education”.

Pirmąją dieną (rugsėjo 9 d.) įvyko oficialus renginio atidarymas, kurio metu Nacionalinė sekretorė L. Kalibataitė išsamiau pristatė Lietuvos Kolpingo draugijos veiklą ir vykdomus projektus. Taip pat Kolpingo direktorė dr. Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė dalyviams pristatė Kolpingo kolegijos studijų programas bei pagrindines vertybes, kuriomis grindžiamas kolegijos darbas. Antroji diena (rugsėjo 10 d.) buvo skirta įgyti daugiau teorinių ir praktinių žinių, todėl pirmoje dienos pusėje dalyviai klausėsi lektorės S. Skaisgirytės paskaitos  „Communality – a Solution for Global Issues“ bei atliko praktines užduotis. Antroji dienos pusė buvo skirta išvykai į Žiegždrių geologinį taką kartu su gamtos gidu L. Daubaru. Išvykos metu dalyviai įgijo daugiau žinių  kaip jie gali  prisidėti prie ekologiško gyvenimo gerinimo ir gamtos apsaugos didinimo.

Trečioji diena (rugsėjo 11 d.) buvo skirta filmo „Sengirė“ žiūrėjimui ir diskusijai grupėse, kurią moderavo lekt. V. Urbaitė – Būdelienė. Dalyviai aktyviai diskutavo apie miškų nykimo problemas ir jų išsaugojimo galimybes.   Antroje dienos pusėje dalyviai išvyko į Dubravos rezervatinę apyrubę kartu su gamtos gidu A. Būdeliu, kur toliau nagrinėjo ekologines problemas.

Renginį vainikavo uždarymas, kurio metu įvyko dalyvių įsivertinimas, įgytų žinių pasidalinimas.

#SmartDevelopment #Kolping

[modula id=”1378″]

Tags: