Single blog

Ėjime už taiką Šveicarijoje – gausi Lietuvos Kolpingo draugijos komanda

Š.m. birželio 15-18 d. Sarnen mieste, Šveicarijoje vyko 50 –tas Tarptautinis Kolpingo Taikos Ėjimas. Prieš 50 metų tuometinis Šveicarijos Kolpingo draugijos nacionalinis dvasios vadovas Josef Eberli iniciavo Taikos Ėjimą vardan to, kad tautos tarpusavyje bendrautų ir bendradarbiautų, kad nekiltų grėsmė ateities karams. Jo inicijuotame Tarptautiniame Kolpingo taikos ėjime dalyvavo nariai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Luksemburgo.

Tuo pačiu keliu, kaip ir prieš 50 metų, ėjome ir šiais metais. Mūsų buvo 280 iš įvairių Europos Kolpingo draugijų – Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Liuksemburgo, Lietuvos, Rumunijos ir Čekijos.

Svarbu paminėti, jog šiame ėjime 50-jį kartą dalyvavo ir p. Paul Schwarze iš Vokietijos. Jis nėra praleidęs nei vieno ėjimo.

Tags: