Single blog

Novena į Palaimintąjį Adolfą Kolpingą

KOLPING INTERNATIONAL yra katalikiška socialinė asociacija, todėl gyvybinga pasaulinė tikėjimo ir maldos bendruomenė. Tikėjimas Dievu ir orientacija į Adolfo Kolpingo idėjas vienija beveik 400 000 narių visose šalyse. Kartu kiekviena nacionalinė draugija į bendruomenę įneša savo kultūrą ir savitą bažnytinį dvasingumą, todėl A. Kolpingas yra spalvingas, gyvas visuotinės Bažnyčios atspindys.

Kviečiame Lietuvos Kolpingo draugijos narius kartu su Pasauline Kolpingo šeima melstis vieningoje maldoje.  Šia novena (dokumentą galite atsiųsti, žr žemiau) meldžiamės už Adolfo Kolpingo, pameistrių tėvo, kanonizavimą. Tai darome, nes esame įsitikinę, kad jis mums padeda iš dangaus, kad jis vadovauja mūsų draugijos likimui ir taip toliau daro įtaką mūsų darbui ir pasauliui, kaip tai darė savo gyvenimo metais. Todėl į jį taip pat kreipiamės su savo rūpesčiais ir prašome jo įsikišti ten, kur mūsų jėgų neužtenka. Ši novena trunka 9 dienas ir tik apie 5–7 min. kasdien. Pradedame lapkričio 30 d. ir užbaigiame A. Kolpingo gimtadieniu, gruodžio 8-ąją dieną.

Adolfas Kolpingas

Novena siekiama tapti įkvėpimo ir pagalbos šaltiniu žmonėms visame pasaulyje, kurie žvelgia į palaimintąjį Adolfą Kolpingą kaip į sektiną pavyzdį ir pasitiki jo užtarimu. Devynių dienų maldų ciklą galima naudoti, prašant Dievo per Adolfo Kolpingo užtarimą stiprybės ir paramos prieš svarbius įvykius, prieš priimant sunkius sprendimus, ligos, rūpesčių ir sunkumų atveju.

Novena – tai konkreti malda, kuria devynias dienas iš eilės meldžiamasi Dievui, Dievo Motinai, šventajam ar palaimintajam. Ši maldos forma turi senas tradicijas Katalikų Bažnyčioje. Novenomis paprastai meldžiamasi dėl labai svarbios intencijos. Jas galima kalbėti vienam arba privačioje grupėje, pavyzdžiui, savo šeimoje arba bendrystėje su Kolpingo šeima.

KOLPING INTERNATIONAL generalinis sekretoriatas Kelne atsakymus į išklausytas maldas  renka šiuo el. pašto adresu: sanctus@kolping.net.

Daugiau informacijos: https://www.kolping.net/en/about-us/community-of-prayer

Paspaudę čia galite atsisiųsti noveną.
Paspaudę čia, atsisiųsite novenos versiją spausdinimui.

Tags: