Single blog

Stovykla 14–18 m. jaunimui „Profesija – pilietis“

2023 m. liepos 2–6 dienomis Troškūnų buvusiame Bernardinų vienuolyne įvyko  vasaros stovykla 14–18 m. jaunimui „Profesija – pilietis“. Stovyklos tikslas – didinti jaunų žmonių politinį ir pilietinį išprusimą. Daug dėmesio buvo skirta skirtingoms pilietinio dalyvavimo formoms aptarti: politinei, bendruomeninei veiklai, ekonominei dimensijai, tėvynės gynybos reikšmei.

Stovyklos metodika buvo grįsta ne vien paskaitomis, bet ir skirtingais diskusijų metodais, teminiais žaidimais, filmų peržiūromis. Taip siekta ne vien supažindinti, bet ir padėti įsisąmoninti pilietinio dalyvavimo problematiką, o taip – įdomiai ir smagiai praleisti laiką.

Dauguma dalyvių apie stovyklą atsiliepė labai pozityviai, didžioji dalis teigė mielai dayvausianti panašiuose renginiuose ateityje. Dalyviai liko patenkinti stovyklos programa, žaidimais ir kitais metodais. Tarp skundų galima buvo girdėti tik, kad kai kurios temos buvo per sunkios, todėl teko „nevasariškai“ pasistengti.

Stovyklą vedė Tomas Statkevičius ir Emilis Kazlauskas.

Tags: