Single blog

Ignalinos Kolpingo šeima gyvuoja jau ketvirtį amžiaus

Ignalinos Kolpingo šeima  š.m. birželio 22d minėjo 25-asias gyvavimo metines. Minėjimas vyko Paliesiaus dvare, netoli Ignalinos. Jame dalyvavo Ignalinos kolpingiečiai, vietiniai kunigai, LKD/LKF pirmininkas kan. Saulius Filipavičius, LKD/LKF nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir LKD/LKF buhalterė Laima-Teresė Dapkuvienė.

Ignalinos Kolpingo šeima, susibūrusi prieš ketvirtį amžiaus, nuosekliai vykdo dvasingumą stiprinančius projektus ir, bendradarbiaudama su vietine parapija, įgyvendina evangelizacijos veiklas. Pastarųjų metų Ignalinos KŠ vykdyto projekto „Kai Dievas prakalbina – tikėjimo liudijimai“ rezultatai – sukaupti įvairūs tikėjimo liudijimai, kurie paliečia širdies gilumą.  Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijoje projekto kūrėjai ir vykdytojai  – Ignalinos Kolpingo šeima – per 2016 metus vykdė liudytojų paiešką, įgyvendino daugybę individualių pokalbių su žmonėmis sutikusiais liudyti. Jautriai išgyvenamus pasakojimus teko  sutvarkyti, redaguoti, užrašyti literatūrine kalba, ypač vyresnio amžiaus žmonių gyvenusių tremtyje ir neturėjusių galimybės įgyti gimtosios kalbos raštingumą. Todėl su kiekvienu liudytoju teko susitikti dar kartą ir aptarti parengtą liudijimo tekstą.

Apie vykdomą projektą skelbė rajono spauda, straipsnyje „Patirti Dievo artumą“ (Laikraščiai „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“).

Tags: