Single blog

Lietuvos Kolpingo draugijos ir Kolpingo kolegijos atstovai viešėjo Krokuvoje, projekto apie Globalųjį švietimą partnerių susitikime

Balandžio 27-30 d. Lenkijoje, Krokuvos mieste, vyko finalinis projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas Tarptautinės Kolpingo draugijos ateities veiksmų ir būsimo bendradarbiavimo galimybių aptarimui ir Kolpingo strategijos rengimui (angl. „Networking – Planning future action and European collaboration“). Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Lietuvos Kolpingo Valdybos narys Tomas Statkevičius, Kunigaikščio Vytauto Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo šeimos pirmininkė Laima-Teresė Dapkuvienė, Kolpingo kolegijos Socialinės gerovės centro vadovė Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, Kolpingo kolegijos Viešųjų ryšių specialistė Simona Snitkaitė-Kareivienė ir savanorė Kotryna Kiznytė.

Susitikimo metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vokietijos Kolpingo draugijų buvo supažindinti su strateginio planavimo koncepcija, pagrindiniais strateginės analizės principais, strateginių tikslų formavimo etapais. Darbinėje susitikimo dalyje nacionalinių Kolpingo draugijų atstovai bendrai formulavo Tarptautinės Kolpingo draugijos misijos ir vizijos pirminį variantą, analizavo vidinę ir išorinę Kolpingo draugijos aplinką, svarstė strateginius organizacijos tikslus.

Tags: