Single blog

Diskusija tema „Parapijinio gyvenimo aktyvinimas: kas bendruomenę daro patrauklia?”

2020 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Kolpingo draugijoje nuotoliniu būdu vyko  diskusija tema „Parapijinio gyvenimo aktyvinimas: kas bendruomenę daro patrauklia?” .

Dėkojame Kauno Arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui, Kauno arkivyskupijos Carito direktoriui Arūnui Kučikui,  Lietuvos Kolpingo draugijos  nacionalinei sekretorei Linai Kalibataitei, pranešėjams –  VšĮ Kolpingo kolegijos direktorei dr. Ramunei Bagdonaitei-Stelmokienei,  VšĮ Kolpingo kolegijos dėstytojai dr. Vidai Lukamskienei, Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorei Vaidai Spangelevičiūtei-Kneižienei ir UAB „Energenas” direktoriui Pauliui Vilemui.

Pristatymai:

Parapijiečių aktyvinimas

Geroji patirtis – aktyvios bendruomenės ugdymas

Verslo įmonių sąsajos su KBSM

Nuoširdus ačiū visiems dalyviams!

Tags: