Single blog

Kolpingo draugijos 25-metų paminėjimo proga į Kauną susirinko gausi Europos Kolpingo bendruomenė

Gegužės 25-27 d. Lietuvos Kolpingo draugijoje, Kaune, vyko Europos Kolpingo draugijų kontinentinė konferencija, tuo pačiu paminėtas ir Kolpingo draugijos 25-erių metų veiklos jubiliejus Lietuvoje. Renginio partneris ir pagrindinis rėmėjas – K. Adenauer fondas Lietuvoje, šiais metais taip pat minintis savo veiklos 25-tį. Konferenciją savo dalyvavimu pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

„Mes, europiečiai, turime išmokti kartu melstis, o tai nėra lengva“, – pastebėjo pranešėjas p. Stefan Lunte (Katalikiško savaitraščio, leidžiamo nuo 1955 m., redaktorius, renginyje dalyvavęs kaip COMECE atstovas), kalbėdamas apie konfrontaciją tarp vietos valdžios ir bažnyčios. Jo nuomone, tai būdinga ne vienai atskirai šaliai, o visoms Europos Sąjungos narėms, todėl katalikiška bendruomenė turėtų kelti klausimą ne tik dėl socialinės veiklos, bet dėl ES ateities bei vertybių.

  1. Schiewerlingas, Krikščioniškos socialinės politikos fondo pirmininkas, jau anksčiau lankęsis trijose Baltijos valstybėse kaip Vokietijos Bundestago narys ir susipažinęs su mūsų tautos specifiniu charakteriu bei domėjęsis lietuvių galimybe kreiptis į parlamentą ir išsakyti savo problemas, pasidžiaugė Lietuvos Kolpingo veikla ir gebėjimu savo veiklą vykdyti sąžiningai.

Europos Kolpingo prezidentė Margrit Unternährer, dalyvavusi LKD jubiliejiniuose renginiuose, pasidžiaugė Lietuvoje nuveiktais darbais: „Tai yra stipri organizacija, turinti labai aktyvias Kolpingo šeimas. Ypatingai svarbios yra veiklos, susijusios su švietimu: kolegija, vaikų darželis ir būsima pradinė mokykla. Jaunimo išsilavinimas buvo viena svarbiausių A.Kolpingo idėjų“.

Pradėdamas konferenciją, LKD Valdybos pirmininkas kan. Saulius Filipavičius pasidalino prisiminimais: „Kolpingo draugija įsikūrė, kai Lietuvos dar nebuvo apleidę sovietų tankai. 1993 m. rugsėjį, likus kelioms dienoms iki Popiežiaus vizito, sovietų tankai paliko Lietuvą. Tokiame kontekste kūrėsi Kolpingo draugija.“

Lietuvos Kolpingo draugijos vadovė Lina Kalibataitė pasidžiaugė, jog per ketvirtį amžiaus pavyko nuveikti išties daug: įkurta pirma aukštoji mokykla Tarptautinės Kolpingo draugijos kontekste – Kolpingo kolegija, kuri šiemet skaičiuoja jau 22 metus, šią aukštąją mokyklą yra baigę 1500 absolventų. „Didžioji dauguma absolventų gauna darbą, iš darbdavių sulaukiame palankių atsiliepimų, ypač gerai yra vertinami socialinio darbo, vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, teisės ir kiti specialistai“, – pridūrė S.Filipavičius. M.Unternährer pateikė kitą unikalų pavyzdį: „Kolpingo kolegiją lanko neregys studentas, kuris valstybiniame universitete neturėjo šansų mokytis, todėl perstojo į mūsų kolegiją, kurioje mokslas orientuotas į kiekvieną studentą“. Šalia Kolpingo kolegijos veikia vaikų darželis, nuo 2018 m. rudens veiklą pradeda pradinė mokykla.

Kaip ir daugelis Lietuvos tikinčiųjų, Lietuvos Kolpingo bendruomenė labai laukia šį rudenį atvykstančio popiežiaus Pranciškaus. Norėtųsi, kad atvykęs popiežius būtų nustebintas darnios, dvasiškai turtingos, veiklios ir socialiai atsakingos visuomenės nariais, kurių ugdymu savo veiklomis kasdien rūpinasi Lietuvos Kolpingo bendruomenė.

Tags: