Single blog

Palaimintojo A.Kolpingo 150-osios mirties metinės

“Gražiausias ir geriausias dalykas, ką žmogus gali padaryti, tai laiminti pasaulį ir skleisti gerumą” (Adolfas Kolpingas, 1859 m.)

Prieš 150 metų, 1865 m. gruodžio 4 d. mirė kunigas Adolfas Kolpingas. Tą dieną pasaulis neteko itin įpūdingos ir iškilios asmenybės.  Jo indėlis tarnaujant žmonijai neapsiriboja jo nuoširdžia veikla būnant kunigu, pastoriumi, mokytoju, auklėtoju, žurnalistu, dar daugiau sričių būtų galima vardinti. Kilęs iš religingos Kerpeno miesto (Vokietija) šeimos, A. Kolpingas puikiai suvokė tų laikų socialinę situaciją. Jis mokėsi ir dirbo nepaliaudamas tvirtai tikėti Dievu. Dar būdamas jaunas jis įsitikino, kad kiekvienas asmuo pirmiausiai turi būti atsakingas už savo gyvenimo nukreipimą tinkama linkme, o įgavęs patirties, turi padėti kitiems žmonėms rasti savo gyvenimo kelią.  Daugelis dalykų, kuriuos A. Kolpingas kalbėjo ir rašė per visą savo gyvenimą, mus vis dar žavi, stulbina ir yra aktualu iki šiol. Energingumas, darbštumas, stropumas, ryžtas keisti ir taisyti pasaulio netobulumus ir neteisingumus geriausiai apibūdina A. Kolpingo asmenybės bruožus. Nei kliūtys, nei atmetimas nebuvo priežastys, kurios priverstų A. Kolpingą pasiduoti, o priešingai, skatino šį žmogų su dar didesniu užsidegimu ir energija vystyti savo mintis ir idėjas. Šios idėjos tapo ne tik jo sekmadieninių pamokslų esmė, bet apėmė visą jo kasdieninį darbą. Jo rūpestis buvo visomis jėgomis kovoti su tų laikų sunkumais ir negandomis, siekant, kad jos išnyktų. Todėl Šventasis Jonas Paulius II pavadino A.Kolpingą „Bažnyčios pertvarkytoju“. „Veiksminga meilė gydo žaizdas, o tušti žodžiai tik gilina skausmą“, teigė kunigas Kolpingas, skleisdamas Jėzaus Kristaus mokymą.

Malda už A. Kolpingą, skirta jo 150-osios mirties metinėms

Viešpatie, mūsų Tėve, Tu pašaukei Palaimintąjį Adolfą Kolpingą ir lydėjai jį visame kame,  tiek būnant darbininku, tiek atliekant dvasininko pareigas, kad jis galėtų padėti jaunuoliams jų dvasiniuose ir socialiniuose reikaluose.  Jam užtariant, padėk mums atpažinti šių laikų iššūkius ir suteik stiprybės juos įveikti. To meldžiame per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

Tags: