Single blog

Kolpingo dienos paminėjimas Balandžio 9 d.

Dievas klystančiam žmogui yra be galo gailestingas. Dažnai jis jam atveria nuostabius,  paslaptingus kelius, kad priverstų jį atsitokėti. Kadangi Dievas yra toks gailestingas, tai ir mums neturėtų trūkti gailestingumo.

Pal. A.Kolpingas

Lietuvos Kolpingo draugija balandžio 9 d.(šeštadienį) visus savo narius pakvietė paminėti jau tradicine tapusią Pal. A. Kolpingo dieną.

Šiais Viešpaties Gailestingumo metais Kolpingo dienos šventė vyko Vilniuje. Lietuvos Kolpingo Draugijos nariai, lydimi Dvasios tėvo J.Vitkovskio, aplankė Dievo Gailestingumo šventovę, žengė pro Šventąsias duris Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, meldėsi Šv.Kazimiero koplyčioje, Aušros Vartų koplyčioje.

Susitikimo dalyviai aplankė Pal. M.Sopočkos hospisą, kur turėjo galimybę pamatyti, kokie reikalingi ir svarbūs gailestingumo darbai paliatyvios slaugos ligoniams. Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Šiame hospise Dvasios tėvas J.Vitkovskis aukojo Šv.Mišias už visą Lietuvos Kolpingo bendruomenę.

Tags: