Single blog

Padėka už ilgametę sielovadą

Monsinjoras Ottmar Dillenburg po dešimties metų darbo Tarptautinės Kolpingo draugijos generalinio dvasios vadovo pareigose, š. m. spalį, pasibaigus kadencijai, grįš į savo gimtąją vyskupiją Tryre. Mons. Dillenburg nusprendė nekandidatuoti kitai kadencijai.

„Po 22 metų kaip Tryro vyskupijos Kolpingo draugijos, kiek vėliau kaip Vokietijos Kolpingo draugijos dvasios vadovas ir, galiausiai, kaip Tarptautinės Kolpingo draugijos generalinis dvasios vadovas, patyręs tiek daug turiningų ir gražių metų pasaulinėje Kolpingo bendruomenėje, pagaliau grįšiu į savo gimtąją vyskupiją“, – sako Mons. Dillenburg, dėkodamas už praėjusius dešimtmečius.

„Susitikimai su Kolpingiečiais, kurie, nepaisant dažnai nepalankių aplinkybių, savanoriauja su aistra ir energija, mane sužavėdavo vėl ir vėl”, – pabrėžia jis. „Tai Kolpingo bruožas visuose žemynuose – Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje ar Europoje – visur Kolpingiečiai nesustoja gerinę ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą, visada sutelkia dėmesį į tuos, kuriems pagalbos reikia labiausiai“.

Kaip generalinio dvasios vadovo ir palaimintojo Adolfo Kolpingo įpėdinio, jo darbas buvo vadovauti „Kolping International“ su maždaug 400 000 Kolpingo narių 60-tyje pasaulio šalių. Žvelgiant į praeitį, kadenciją bebaigiantis generalinis dvasios vadovas ypač entuziastingai vertina gyvą asociacijos solidarumą, kuris ypač pasireiškia per daugelį skirtingus žemynus jungiančių partnerysčių – tarp vyskupijų ir nacionalinių asociacijų bei Kolpingo šeimų ir asmeninių bendrysčių.

Tarptautinės Kolpingo draugijos generalinis sekretorius dr. Markus Demele išreiškė asociacijos padėką už puikų Mons. Dillenburg darbą: „Būdamas kunigu, vadovauti tokiai tradicinei pasaulinei socialinei asociacijai, kuriai visuose kituose lygiuose vadovauja pasauliečiai, yra didžiulė užduotis, kurią Ottmar Dillenburg užpildė savo empatija, patirtimi ir autentišku entuziazmu“.

Mons. Ottmar Dillenburg – Draugų rato Lietuvai globėjas.

Tags: