Single blog

Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas Lvove

Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas vyko Lvove, Ukrainoje, š.m. gegužės 26-28d. Jame dalyvavo apie 50 dalyvių iš 16 Europos valstybių. Viena iš svarbių temų susitikimo metu buvo pabėgėlių problematika Europoje .

Susitikimo metu, Lvovo Katedroje, buvo įteikti Europos Kolpingo garbės ženkliukai Lina Kalibataitei, Lietuvos Kolpingo draugijos/fondo nacionalinei sekretorei bei Otto von Deleman (Pietų Tirolio Kolpingo draugija) už ilgametį darbą Europos Kolpingo valdyboje ir indėlį vystant Europos ir nacionalines Kolpingo veiklas. Taip pat buvo išrinkta nauja Europos Kolpingo valdyba.

Kitų metų Europos Kolpingo susirinkimas vyks Kaune.

Tags: