Single blog

Vasaros pradžia su stovykla „Pažink save ir kitus“

Lietuvos Kolpingo draugija siekdama padėti stiprinti pradinių klasių mokinių emocinę sveikatą ir ugdyti jų saviraškos galimybes, 2019 m. birželio 10-21 d. surengė vasaros dieninę stovyklą „Pažink save ir kitus“.

Stovykloje dalyvavusiems 30 pradinukų buvo suteikta galimybė atpažinti ir aptarti savo vidinius išgyvenimus psichologijos užsiėmimuose, dailės užsiėmimai leido stovyklautojams perteikti savo mintis ir jausmus kūrybinėje veikloje, atpažinti savo kūrybines galias, aktyviose mankštose ir sportinėse veiklose stovyklos dalyviai galėjo pažinti savo kūno poreikius ir galimybes.

Stovyklos programą papildė kitos edukacinės veiklos, kurios sustiprino vaikų pasitikėjimą, didino kūrybiškumą, paskatino pozityvumą ir rūpestingumą. Stovyklautojai turėjo galimybę sustiprinti savo anglų kalbos žinias bendraudami su stovyklos savanorėmis iš užsienio.

Stovyklos rezultatai turėjo teigiamą poveikį tiek dalyviams, tiek organizacijai, tiek Kauno miestui. Stovyklos veiklose dalyvavo vaikai iš įvairių Kauno miesto mokyklų, dalis vaikų buvo iš socialiai jautresnės aplinkos, tad šio projekto dėka jame dalyvavusiems vaikams buvo suteiktas turiningas užimtumas, sumažinta socialinė atskirtis ir padaryta teigiama įtaka tolerancijos puoselėjimo kultūrai.

Stovyklos metu vaikams priimtinomis formomis buvo pristatomi Darnaus vystymosi tikslai įvairiose stvyklos programos dalyse („Vandens diena“, „Žemės diena“, „Draugystės diena“), pradinukai atliko įvairias užduotis.

Savanorystės principas buvo vienas svarbiausių ramsčių, įgyveninant projektą. Stovykloje pakaitomis savanoriavo 8 asmenys, iš jų – dvi savanorės iš užsienio, vienas negalią turintis savanoris.

Stovyklą įgyvendinti padėjo Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ lėšos bei UAB „Energenas“ finansinė parama.

Daugiau stovyklos akimirkų surasite:

https://www.facebook.com/events/309514556652375/?active_tab=about

Tags: