Single blog

Globalaus mokymosi pavyzdžiai Slovakijoje

Balandžio 21-24 d. Slovakijoje, Štiavnicke Bane mieste, vyko projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas apžvelgti globalaus mokymosi atvejus ir gilintis į konkrečius švietimo globaliais klausimais pavyzdžius (angl. „Examples of Teaching Global Education Issues“). Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Lietuvos Kolpingo Valdybos narys Tomas Statkevičius, savanoris Liutauras Likša ir savanorė Arūnė Giraitytė.

Susitikimo metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vokietijos Kolpingo draugijų buvo supažindinti su globalių problemų gvildenimu įvairiose veiklose, skirtingose įstaigose. Seminaro dalyviai turėjo galimybę apsilankyti vietinėje mokykloje, kurioje vykdoma popamokinė veikla, leidžianti mokiniams patiems rūpintis įvairiais gyvūnais ir augalais, taip įsisąmoninant atsakomybės už gamtą poreikį. Taip pat dalyviai susipažino su Slovakijoje veikiančios labdaringos nevyriausybinės organizacijos „ERKO“ veikla. Šios organizacijos vykdomos labdaros akcijomis remiami skurstantys ir ligoti vaikai Afrikoje.

Kitas šio projekto susitikimas yra planuojamas Lietuvoje, š.m. rudenį. Jis bus skirtas apžvelgti Globalaus švietimo tendencijas Lietuvoje ir Europoje.

Daugiau foto: https://www.facebook.com/LietuvosKolpingoDraugija/?ref=aymt_homepage_panel

Tags: