Single blog

Kolpingo draugijos metinis susirinkimas

2018 m. kovo 16-17 d. Troškūnuose vyko Lietuvos Kolpingo draugijos ir Kolpingo fondo metinis susirinkimas, kuriame dalyvavo gausus būrys kolpingiečių iš įvairių Lietuvos miestelių. Atstovams iš 11 skirtingų Kolpingo šeimų buvo pristatyta 2017 m. Draugijos veiklos ataskaita, Kolpingo Fondo finansinė ataskaita. Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė pristatė naują Kolpingo draugijos projektą, skirtą vyresnių žmonių užimtumui didinti ir priminė apie būsimą Draugijos 25-mečio minėjimą gegužės mėn.  Šiame susirinkime taip pat buvo vienbalsiai pritarta naujos Marijampolės Kolpingo šeimos įsteigimui.

Kiekviena Kolpingo šeima metinio susirinkimo metu turėjo galimybę prisistatyti, trumpai apžvelgti savo įgyvendintus projektus ir pristatyti būsimų renginių planą. Gausiausiai susirinkusi Troškūnų Kolpingo šeima pabrėžė, jog siekia ir toliau stiprinti savo veiklą, bendradarbiavimą su kitomis Troškūnų bendruomenėmis, organizacijomis. Kaip paminėjo Troškūnų Kolpingo šeimos pirmininkė, šiam tikslui pasiekti labai padeda dalyvavimas bendruose renginiuose, šventėse.

Naujai įsteigta Marijampolės Kolpingo šeima vylėsi, jog per atienančius metus įgyvendins kuo daugiau visuomenei naudingų projektų, paskleis A.Kolpingo idėjas tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. „Žmogus – tai didžiausia žemės vertybė, o žmonių išlikimo, pragyvenimo, pratęsimo sąlyga yra meilė“, teigė Marijampolės Kolpingo šeimos atstovas Svajūnas Gutauskas.

Ilgametė Ignalinos Kolpingo šeima, pernai atšventusi savo 25-metį, labai džiaugėsi ir didžiavosi būdami šios bendruomenės dalimi. Šios Kolpingo šeimos pirmininkė A.R.Rimšelienė pristatė naujai išleistą knygą „Kai Dievas prakalbina…Tikėjimo liudijimai“ ir pakvietė visus į  jos pristatymą Ignalinoje, š.m. balandžio 22d.

Telšių ir Žemaičių Naumiesčio Kolpingo šeimos atstovai pabrėžė, jog bendravimas ir bendradarbiavimas, vertybių perdavimas  yra pagrindinis jų veiklos motyvas, tad savo projektais jie skatina pasidalinimą patirtimi, skirtingų kartų draugystę.

Kėdainių Kolpingo šeima jau keletą metų bendradarbiaujanti su vietiniu vaikų darželiu vykdo įvairias ekologines veiklas, projektus, skirtus ugdyti vaikų gamtosaugos pojūtį, atsakomybę už aplinką.

Eičiūnų Kolpingo šeima, dažnai prisijungianti prie Pilnų Namų KŠ nuolat vykdo veiklas, skirtas dvasingumui didinti, sveikai gyvensenai ugdyti , tokias kaip piligriminiai žygiai ar plaukimas baidarėmis. Eičiūnų atstovės pakvietė visus į piligriminį žygį „Sveika, Marija!”, kuris vyks balandžio 27-29 dienomis maršrutu Alytus – Pivašiūnai – Onuškis – Trakai.

Prienų Kolpingo šeimos atstovė teigė, kad esminis poreikis jų bendruomenėje yra įvairi socialinė veikla (ligonių lankymas), maldos grupelių organizavimas. Šiuo tikslu yra bendradarbiaujama su Prienų socialinių paslaugų centru, Prienų ir Balbieriškio pensionatais, Caritas padaliniu, Veiklių žmonių bendrija.

Susirinkime taip pat dalyvavo atstovai iš Kauno ir  Kruonio Kolpingo šeimų, kurios pripažino, jog svarbiausiais ateinančių metų tikslas – plėsti savo Kolpingo šeimas, pritraukti daugiau aktyvių narių, kurie norėtų ir toliau energingai skleisti pal.A.Kolpingo idėjas.

Tags: