Single blog

Seminaras „Demokratija – kas tai?“

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2017 m. spalio mėn. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose.

Žinias apie politiką, visuomeninius reikalus ir valstybės valdymą  gilinančiuose ir pilietiškumą ugdančiuose seminaruose buvo kalbama apie demokratiją ir jos vertybes, siekiant išsiaiškinti, kodėl demokratija yra gerai. Seminaro, kurį pravedė lektorius Tomas Statkevičius, metu jaunuoliai jiems įdomia komandinio žaidimo forma galėjo pajusti kolektyvinio sprendimo  reikšmę, atsakomybės už bendrojo gėrio kūrimą svarbą, derybinius procesus ir pasitikėjimo trapumą.

Paskaitoje-diskusijoje apie svarbiausius demokratijos komponentus, be kurių ši santvarka būtų neįmanoma, jaunuoliai gilinosi į prigimtinės, teisinės piliečių lygybės esmę, žmogaus teisių klausimus, politinių partijų svarbą, laisvos rinkos sampratą, rinkimų ir daugumos valdžios principus. Taip pat buvo apžvelgiami pagrindiniai politiniai įvykiai vykstantys Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, siekiant, kad šios žinios padėtų jaunuoliams ateityje nesusipainioti politinių debatų metu ir ugdytų jų norą stebėti, analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus.

Seminaro organizatoriai – Lietuvos Kolpingo draugija  ir Konrado Adenauerio fondas – jau antrus metus sėkmingai bendradarbiaudami vykdo šį projektą. Lietuvos Kolpingo draugijos Švietimo referentė Liauda Mažeikienė pristatė šių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir principus, kuriais vadovavosi pal.A.Kolpingas, kurdamas savo filosofiją. Šalia kitų, itin svarbių žmogaus gyvenimo elementų – tikėjimo, šeimos ir profesijos – pal.A.Kolpingas iškėlė ir atsakomybės prieš savo šalį principą, pilietiškumo idėją.

Vyresniųjų klasių moksleiviai iš Kruonio gimmazijos, Kavarsko pagrindinės mokyklos, Panevėžio „Minties“ gimnazijos, Ignalinos gimnazijos ir Marojampolės marijonų gimnazijos aktyviai dalyvavo visose seminaro dalyse.  Džiaugina, jog kiekvienoje iš minėtų mokyklų buvo galima sutikti itin žingeidžių jaunuolių, kurie domisi visuomeniniais reiškiniais ir neabejingai žiūri į savo valstybės ateitį.

Tags: