Single blog

Konferencija “Shaping the Future of Work”

2018 m. lapkričio 27d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje “Shaping the Future of Work”, kuri vyko Briuselyje, Ekonomikos ir Socialiniame komitete, organizavo COMECE (Europos Katalikų vyskupų konferencija prie Europos sąjungos su partneriais). Konferencijos akcentas buvo ILO (tarptautinės darbo organizacijos) ir krikščioniškų bei kitų religinių bendruomenių glaudus bendradarbiavimas, kuriant orias darbo sąlygas Europoje. Tarptautinė Kolpingo draugija šiame renginyje buvo vienas iš partnerių.

Tags: