Single blog

Bendruomeniškumo forumas paskatino jaunimo geranoriškumą ir pilietiškumą

Spalio 27-ąją Kolpingo kolegija bei Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaujant su projekto „Misija Sibiras“ komanda, subūrė Kauno miesto organizacijų narius, moksleivius ir studentus į bendruomeniškumo forumą ir socialinę akciją „Gyvoji atmintis“.

Šio bendruomeniškumo forumo metu siekta sutvarkyti bene labiausiai apleistas kapines Kauno mieste, taip puoselėjant ne tik bendruomeniškumo suvokimą, bet ir socialinį atsakingumą ir aktyvumą, sielovadą, pilietiškumą bei skatinti „gero darbo Kaunui“ idėją.

Dalyviai Lietuvos Kolpingo draugijos paskaitoje apie bendruomeniškumą ir „Misija Sibiras“ gyvosios istorijos pristatyme Kolpingo kolegijoje, nemažai sužinojo apie savitarpio pagalbos svarbą, apie pilietiškumą, tremtį ir meilę gimtajam kraštui. „Misija Sibiras’16” nariai patirtimi, atsivežta iš Igarkos, pasidalijo ir praktikoje – kartu su Kauno jaunimu tvarkė pamirštas ir apleistas kapavietes Aleksote ir Fredoje.

Renginyje iš viso dalyvavo ir įprasmino šį visiems svarbų laikotarpį beveik 100 žmonių: Kolpingo kolegijos studentai, Sargėnų Šv. Kazimiero maironiečiai, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcinio centro auklėtiniai bei Kauno krašto skautai.

Organizatoriai renginio sėkmingumu galėjo įsitikinti pamatę, kaip jaunimas su didžiuliu entuziazmu ir ryžtu darė gerus darbus, dirbo petys į petį, bandydami atstatyti nuvirtusius medinius kryžius, švarino kapinių teritoriją nuo prikritusių lapų ar šiukšlių.

Šio bendruomeniškumo forumo organizatoriai ypač dėkojo visiems, padėjusiems surengti tokį renginį. Renginį iš dalies finansavo Kauno miesto savivaldybė.

Tags: