Single blog

Kolpingo draugija ugdo moksleivių pilietiškumą

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2016 m. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose.

Žinias apie politiką, partijas, valstybės valdymą gilinančiuose ir pilietiškumą ugdančiuose seminaruose buvo kalbama apie demokratiją ir vertybes, siekiant išsiaiškinti, kodėl demokratija yra gerai. Taip pat buvo gilinamasi į rinkimus Lietuvoje, siekiant atskirti, kokie, kada ir kokiu tikslu vyksta rinkimai, aptariamos politinės ideologijos, siekiant, kad šios žinios padėtų ateityje nesusipainioti politinių kampanijų metu.

Paskutinysis 2016-aisiais metais gruodį pravestas seminaras “Demokratija – kas tai?” sulaukė gausaus susidomėjimo iš Garliavos Jonučių vyresniųjų klasių moksleivių. Džiaugiamės visais žingeidžiais jaunuoliais, dalyvavusiais projekte ir linkime jiems sėkmingų ateities planų!

Tags: