"Žmogus turi žinoti, kas jis yra, kad jis galėtų tapti tuo, kuo jis turi būti." "Kas neturi tikrosios meilės žmogui, tas neturi ir teisės iš žmogaus ko nors reikalauti." "Kas nori palenkti žmones į save, turi kaip užstatą atiduoti savo širdį."

Apie draugiją

Lietuvos Kolpingo draugija (LKD) - visuomeninė, nesiekianti pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, įkurta kunigo Adolfo Kolpingo pavyzdžiu.

Kolpingo šeimos

Draugija nuolat vykdo švietėjiškus ir socialinius projektus įvairaus amžiaus žmonių grupėms – vaikams, jaunimui ir suaugusiems visoje Lietuvoje. Tarp kolpingiečių yra nemažai jaunimo. Pagrindiniai jaunimo renginiai yra kasmetinės stovyklos vaikams, tarptautiniai projektai, seminarai apie pilietiškumą ir demokratiją, paramą besivystančioms šalims, krikščionišką socialinį mokymą, organizuojami jaunimo lyderių kursai ir kt.

Kolpingo jaunimas

Kolpingo draugijos jaunimo skyrius aktyviai veikia nuo 1994 metų. Kolpingo jaunimo savanoriai įgyvendina vietines ir tarptautines programas. Jaunieji kolpingiečiai per švietėjišką veiklą siekia įtraukti kuo daugiau aktyvaus jaunimo, skleisti pagrindinius Kolpingo draugijos nuostatus - būti tikru krikščionimi darbe, santuokoje ir šeimoje, bendruomenėje visuomenėje ir valstybėje.
privatus darzelis kaune
privatus darzelis kaune