2013-11-04 2013 m. lapkričio mėn. 7 d. vyks konferencija "Jaunimo NVO dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės"

Jaunimo NVO dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės