2013-11-14 Jaunimas skatinamas dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose

2013 m. antrąjį ketvirtį Lietuvoje vykdomi Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojami projektai. Lietuvos Kolpingo draugija, tęsdama savo jau dvidešimties metų veiklą neformalaus jaunimo švietimo srityje ir įgyvendindama projektą „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“, ugdė jaunimą vystomojo bendradarbiavimo tema. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos jaunimą ir gilinti jų jau turimas žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą bei skatinti jaunimą įsitraukti į visuomenės švietimą šia tema. Jaunų žmonių savarankiškumas ir savanoriškumas prisidėti sprendžiant problemas tiek vietiniu, tiek globaliu lygmenimis buvo šio projekto išskirtinis bruožas.

Projekto metu jaunimo lyderiai aktyviai įsitraukė į numatytas veiklas: jie patys kūrė mokomąją medžiagą, plakatus vystomojo bendradarbiavimo tema, kurie būtų patrauklūs jiems patiems ir jų bendraamžiams bei kviestų jaunuolius įsijungti į visuomenės švietimą šia tema, skatintų dialogą tarp įvairių jaunimo organizacijų, stiprintų jaunimo lyderių kompetencijas ir jų iniciatyvą dalyvauti visuomenės švietime ir ugdyme.

“Reikia pripažinti, kad nors Lietuva jau ne pirmus metus vykdo vystomojo bendradarbiavimo politiką – šaliai 2004 m. gegužės 1 d., kartu su kitomis naujomis narėmis įstojus į Europos Sąjungą ir iš šalies pagalbos gavėjos tapus šalimi donore, iki šios dienos ne tik visai visuomenei, bet ypač jaunimui vystomasis bendradarbiavimas vis dar yra nauja, negirdėta, nesuprantama ir neatrasta tema”, - sako Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė.

Todėl siekdama supažindinti ir įtraukti kuo didesnį jaunimo ratą į vystomojo bendradarbiavimo veiklas, Lietuvos Kolpingo draugija kartu su VšĮ Nacionalinės plėtros institutu lakričio 7 d. organizavo konferenciją - apskritojo stalo diskusiją “Jaunimo NVO dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės”. Dalyviai buvo supažindinti su vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo srityje dirbančių jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklomis, kvietė aktyviai prisidėti prie organizacijų įgyvendinamų veiklų. LiJOT atstovas pristatė šios organizacijos veiklas, kalbėjo apie jaunimo galimą dalyvavimą NVO; buvo kalbama apie naujas patirtis integruojant vystomąjį bendradarbiavimą ir švietimą į neformalų švietimą, supažindinta su vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo projektų raida Lietuvoje. Su įgyvendintomis projektinėmis veiklomis bei patirtimi dalinosi ir Lietuvos Kolpingo draugijos ir VšĮ Nacionalinės plėtros instituto atstovai. Konferencijos dalyviai pateikė savo idėjas bei reiškė nuomonę, kokios vystomojo bendradarbiavimo sritys jiems yra aktualiausios, įdomiausios, kokiose veiklose jie norėtų dalyvauti ir įsitraukti.

Diskusija bei išsakyti pageidavimai dar kartelį organizatoriams atskleidė, kad mūsų jaunimas nelieka abejingas tam, kas vyksta aplink juos, jie supranta, kad globalios problemos ir reiškiniai daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimui, o mūsų pačių elgsena ir veikla daro įtaką globaliems reiškiniams. Jaunimas domisi vystomuoju bendradarbiavimu ir nori veikti, tačiau daugeliui tiesiog trūkta žinių, kaip ir kur būtų galima prisijungti, ką būtų galima nuveikti ir kaip prisidėti prie veiklų bei kaip ištiesti pagalbos ranką. Todėl “Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje” projektu buvo siekiama ne tik šviesti visuomenę, bet ir sudaryti jaunųjų lyderių organizacijų tinklą, kurio pagalba jaunuoliai galėtų dalintis savo įgyta patirtimi bei žiniomis, susijusiomis su vystomuoju bendradarbiavimu, dalintųsi savo idėjomis bei gauta informacija, kviestų dalyvauti įvairiose veiklose. Tokią informaciją jie galėtų gauti kreipdamiesi tiesiogiai į Lietuvos Kolpingo draugiją pateikdami savo idėjas bei klausimus. Tikimasi, kad jaunuoliai, įgiję teorinių bei praktinių žinių, įgyvendinamų projektų metu, savo patirtį perteiks kitiems savo bendraamžiams taip prisidėdami prie visuomenės švietimo veiklos.