Naujienos

Daugiau naujienų senojoje Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje

Ieškai prasmingo darbo arba nori įgyti paklausią specialybę bei patirties tarptautinėje aplinkoje?  Kolpingo kolegija kviečia dalyvauti projekte „Job of my life“ Vokietijoje!
Palaikydama mokymosi visą gyvenimą idėją bei siekdama prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, VšĮ Kolpingo kolegija kartu su Lietuvos Kolpingo draugija, Vokietijos Tarptautinės Kolpingo draugijos Triero Asociacija, Krikščioniškuoju suaugusiųjų švietimo centru bei Saaro krašto lietuvių bendruomene 2013 m. kovą pradėjo vykdyti projektą “The job of my life”.

2013 m. antrąjį ketvirtį Lietuvoje vykdomi Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojami projektai. Lietuvos Kolpingo draugija, tęsdama savo jau dvidešimties metų veiklą neformalaus jaunimo švietimo srityje ir įgyvendindama projektą „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“, ugdė jaunimą vystomojo bendradarbiavimo tema. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos jaunimą ir gilinti jų jau turimas žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą bei skatinti jaunimą įsitraukti į visuomenės švietimą šia tema.

Spalio 29 d. Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje šventė 20 metų jubiliejų. Šia proga vyko renginys “Laisvė ir demokratija Lietuvoje" su Konrado Adenauerio fondo pirmininku, Europos parlamento nariu ir buvusiu Europos Parlamento pirmininku dr. Hans – Gert Poettering. Jis yra ir Kolpingo organizacijos narys Vokietijoje.

Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai drąsiai gali būti pavadintas svarbiausiu 2013 m. politiniu įvykiu mūsų valstybėje. Viešojoje erdvėje paprastai akcentuojamos įvairių Lietuvos institucijų atsakomybės ir rūpesčiai, susiję su sklandžiu pirmininkavimo renginių organizavimu, o Lietuvos piliečių supažindinimas su šiuo neeiliniu įvykiu neretai apsiriboja džiaugsmingais ditirambais Lietuvos europietiškumui reklamuoti. Tuo tarpu gilesnis ES institucijų ir Lietuvos misijos jose pažinimas paliekamas iš esmės pačių Lietuvos piliečių iniciatyvai.

Paveikslas ateitis

Garsus Vokietijos meninkas Otmar Alt dovanoja paveikslą „Ateitis“, kurį pardavus lėšos bus skirtos Kolpingo kolegijos studentų stipendijoms.

Vienetų skaičius ribotas.Dydis: 23 x 28 cm, visiškai įrėmintas 40 x 50 cm.Dėl paveikslo įsigijimo prašome kreiptis el.paštu: lkd@kolping.lt arba tel. 837 20 36 10.

Lietuvos Kolpingo draugija organizuoja intensyvius slaugytojų – pagalbininkų kursus, kurių metu klausytojai įgis būtinų vokiečių kalbos, socialinės slaugos žinių bei praktikos. Baigus kursus laikomas egzaminas ir jį sėkmingai išlaikius gaunamas Europos Socialinės Priežiūros Sertifikatas (ECC).

Kitais metais jau 47-ąjį kartą vyks Kolpingo Ėjimas už Taiką. Pirmą kartą šis renginys vyks Lietuvoje, Troškūnuose (Anykščių r.), o jį organizuoja Lietuvos Kolpingo draugija. 2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d. į renginį atvykstant laukiama gausaus būrio kolpingiečių iš užsienio – Vokietijos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir kitų šalių. Renginių metu 2 dienas vyks Ėjimas už Taiką, renginio atidarymo ir baigiamosios šv. Mišios bažnyčioje, kiti kultūriniai renginiai. Spalio 21 d. organizacinio komiteto nariai susitiko su Anykščių rajono vadovais.

Spalio 17 d. Briuselyje vykusiame organizacijos visuotiniame susirinkime Kolpingo kolegija buvo priimta į Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacijos (FEECA) narius. FEECA suteikia galimybę keistis patirtimi tarp narių, organizuoja konferencijas, simpoziumus ir seminarus, kviečia dalyvauti švietimo programose ir plėtoja savo projektus šioje srityje. FEECA palaiko ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis bažnyčios ir valstybės institucijomis bei aktyviai dalyvauja švietimo politikoje.

Pages