Naujienos

Daugiau naujienų senojoje Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje

Š.m. birželio 8 d. Lietuvos Kolpingo draugija kvietė visus į sakralinės muzikos koncertą Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurį padovanojo Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos, vadovaujamas žymaus dirigento Reinhard Kammler .

Augsburgo berniukų choras – vienas geriausių berniukų chorų Europoje, koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Afrikoje, daugybę kartų koncertavęs Popiežiui Vatikane ir oficialiuose renginiuose Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentui Berlyne.

Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas vyko Lvove, Ukrainoje, š.m. gegužės 26-28d. Jame dalyvavo apie 50 dalyvių iš 16 Europos valstybių. Viena iš svarbių temų susitikimo metu buvo pabėgėlių problematika Europoje .

2017 m. gegužės 06 d. Kaune vyko Lietuvos Kolpingo draugijos Visuotinis Kolpingo šeimų atstovų susirinkimas.  Šio susitikimo metu buvo pristatyta 2016 metų metinė veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita. Taip pat buvo trumpai pristatyti Kolpingo šeimų finansuoti projektai. Ignalinos Kolpingo šeima pristatė 2016 metais vykdytą projektą „Pašaukimas į šventumą“. Šios Kolpingo šeimos pirmininkės Agotos Ramutės Rimšelienės perskaityti tikėjimo liudijimų pavyzdžiai iš įvykdyto projekto buvo jaudinantys ir įsimenantys.

Kolpingo bendruomenė tapo "Pokyčio Agentais" prisidėdami prie pasaulinės akcijos švenčiant pasaulinę FAIR TRADE (angl. Sąžininga prekyba) dieną. Šūkiu „Mes už sąžiningą prekybą ir įsipareigojimus Planetai - tai mūsų kelio pradžia darniam vystymuisi!“ Kolpingo bendruomenės nariai išreiškė savo palaikymą sąžiningos prekybos idėjai kartu su asociacija LITDEA ir jos nariais Lietuvoje.

Balandžio 27-30 d. Lenkijoje, Krokuvos mieste, vyko finalinis projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas Tarptautinės Kolpingo draugijos ateities veiksmų ir būsimo bendradarbiavimo galimybių aptarimui ir Kolpingo strategijos rengimui (angl. „Networking – Planning future action and European collaboration“).

egdo_pilietiskuma

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2016 m. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose.

Spalio 27-ąją Kolpingo kolegija bei Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaujant su projekto „Misija Sibiras“ komanda, subūrė Kauno miesto organizacijų narius, moksleivius ir studentus į bendruomeniškumo forumą ir socialinę akciją „Gyvoji atmintis“.

Šio bendruomeniškumo forumo metu siekta sutvarkyti bene labiausiai apleistas kapines Kauno mieste, taip puoselėjant ne tik bendruomeniškumo suvokimą, bet ir socialinį atsakingumą ir aktyvumą, sielovadą, pilietiškumą bei skatinti „gero darbo Kaunui“ idėją.

Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje

Šešių Europos šalių Kolpingo draugijų atstovai š.m. rugsėjo 29 – spalio 2 d. susirinko į Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotą tarptautinę konferenciją „Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje“. Svečiai iš Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos, jau anksčiau pristatę savo patirtį skleidžiant globalaus švietimo idėją savo šalyse, itin domėjosi Lietuvoje vykstančiais procesais šiuo klausimu.

Pratęsiant pavasarį vykusių Mokymų LKD šeimų vadovams seminaro temą, spalio 7-9 d. vyko antrasis seminaras, skirtas aktyviausiems kiekvienos KŠ nariams. Susitikimo metu buvo aptarti per metus įgyvendinti projektai ir numatytas Kolpingo šeimų bendradarbiavimo planas. Lietuvos Kolpingo bendruomenė pasveikino naujus Troškūnų Kolpingo šeimos narius, kurie entuziastingai prisijungė prie komandos.

Paskutinįjį 2016 m. savaitgalį Lietuvos Kolpingo draugijos, Kolpingo Kolegijos ir Kolpingo šeimų atstovai susitiko Troškūnų Kultūros ir laisvalaikio centre, kur buvo suorganizuotas seminaras, skirtas reikšmingai Vystomojo bendradarbiavimo temai – Globaliąjam švietimui – aptarti. Šio seminaro aktualumu Lieuvos Kolpingo draugija įsitikino jau anksčiau organizuotuose Vystomojo bendradarbiavimo renginiuose. Seminaras įgyvendintas  vykdant tarptautinį projektą, skirtą globaliam sąmoningumui didinti

Pages