Naujienos

Daugiau naujienų senojoje Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje

Tarptautinėje konferencijoje pabrėžiama globalaus švietimo svarba

Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje

Šešių Europos šalių Kolpingo draugijų atstovai š.m. rugsėjo 29 – spalio 2 d. susirinko į Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotą tarptautinę konferenciją „Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje“. Svečiai iš Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos, jau anksčiau pristatę savo patirtį skleidžiant globalaus švietimo idėją savo šalyse, itin domėjosi Lietuvoje vykstančiais procesais šiuo klausimu.

Mokymai Kolpingo šeimų vadovams

Pratęsiant pavasarį vykusių Mokymų LKD šeimų vadovams seminaro temą, spalio 7-9 d. vyko antrasis seminaras, skirtas aktyviausiems kiekvienos KŠ nariams. Susitikimo metu buvo aptarti per metus įgyvendinti projektai ir numatytas Kolpingo šeimų bendradarbiavimo planas. Lietuvos Kolpingo bendruomenė pasveikino naujus Troškūnų Kolpingo šeimos narius, kurie entuziastingai prisijungė prie komandos.

Paskutinįjį 2016 m. savaitgalį Lietuvos Kolpingo draugijos, Kolpingo Kolegijos ir Kolpingo šeimų atstovai susitiko Troškūnų Kultūros ir laisvalaikio centre, kur buvo suorganizuotas seminaras, skirtas reikšmingai Vystomojo bendradarbiavimo temai – Globaliąjam švietimui – aptarti. Šio seminaro aktualumu Lieuvos Kolpingo draugija įsitikino jau anksčiau organizuotuose Vystomojo bendradarbiavimo renginiuose. Seminaras įgyvendintas  vykdant tarptautinį projektą, skirtą globaliam sąmoningumui didinti

Jaunimo mainų stovykloje – kūrybiškas gamtos tausojimas

Kūrybiškumo ugdymas – puikus būdas padėti jaunam žmogui atskleisti save, susirasti bendraminčių, o, svarbiausia, suprasti, kad gamtą tausoti yra ne tik prasminga, bet ir įdomu. Tai patvirtino 2016 m. liepos 1-6 d. Kaune vykusi Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projekto stovykla „Kūrybiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas tausojant gamtą“. Dviejų kaimyninių tautų draugystė atsiskleidė stovyklos dalyvių grupėje, kurią suformavo jaunuoliai iš Lietuvos ir Lenkijos.

Globalaus mokymosi pavyzdžiai Slovakijoje

Globalus mokymas 2016

Balandžio 21-24 d. Slovakijoje, Štiavnicke Bane mieste, vyko projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas apžvelgti globalaus mokymosi atvejus ir gilintis į konkrečius švietimo globaliais klausimais pavyzdžius (angl. „Examples of Teaching Global Education Issues“). Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Lietuvos Kolpingo Valdybos narys Tomas Statkevičius, savanoris Liutauras Likša ir savanorė Arūnė Giraitytė.

Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2016 m. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose. Žemaičių Naumiesčio, Kėdainių ir Josvainių gimnazistams seminarai buvo surengti dar iki 2016 m.

Kolpingo dienos paminėjimas Balandžio 9 d.

Kolpingo diena 2016

Dievas klystančiam žmogui yra be galo gailestingas. Dažnai jis jam atveria nuostabius,  paslaptingus kelius, kad priverstų jį atsitokėti. Kadangi Dievas yra toks gailestingas, tai ir mums neturėtų trūkti gailestingumo.

Pal. A.Kolpingas

Lietuvos Kolpingo draugija balandžio 9 d.(šeštadienį) visus savo narius pakvietė paminėti jau tradicine tapusią Pal. A. Kolpingo dieną.

Pristatytas projektas „Elegancija prieš vartotojiškumą“

Elegancija prieš vartotojiškumą

Kovo mėn. 10 d. Lietuvos Kolpingo draugijos Eičiūnų Kolpingo šeimos nariams buvo pristatytas projektas „Elegancija prieš vartotojiškumą“. Visi susirinkusieji Eičiūnų kaimo laisvalaikio salėje turėjo galimybę išgirsti paskaitą ir pamatyti unikalios kolekcijos pristatymą. Kūrybinio seminaro autorė dizainerė Loreta Andriukaitienė pasidalino unikalia kūrybine idėja – kaip iš vieno drabužio modelio, dekoruojant stilingais priedais ir aksesuarais, sukurti skirtingus įvaizdžio variantus.

Elegancija prieš vartotojiškumą

Lietuvos Kolpingo draugija, siekdama skleisti A.Kolpingo idėją būti atsakingu už aplinką, kuri mus supa ir besiremdama Popiežiaus mintimis apie vartotojiško požiūrio mažinimą, 2016 m. įgyvendino projektą „Elegancija prieš vartotojiškumą“. Eičiūnų, Kėdainių, Troškūnų Kolpingo šeimų nariai ir Kauno Kolpingo bendruomenė turėjo galimybę išgirsti paskaitą ir pamatyti unikalios kolekcijos pristatymą.

Kolpingo bendruomenės atstovų susitikimas Rumunijoje

Gruodžio 10-13 d. Rumunijoje, Brasov mieste, vyko projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas aptarti socialinių pokyčių svarbą darnaus vystymosi atžvilgiu. Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Alytaus „Pilnų namų bendruomenės“ Kolpingo šeimos narys Gintaras Žilionis ir Troškūnų Kolpingo šeimos narė Meilė Giraitienė.

Į susitikimą atvyko Kolpingo draugijų atstovai net iš 6 šalių: Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vokietijos.

Pages