Naujienos

Daugiau naujienų senojoje Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje

Kovo 22 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose iškilmingai įteikti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Renginį organizavusios Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komisija ir internetu balsavę žmonės jais įvertino labiausiai žmogaus teisių srityje 2017 m. nusipelniusius asmenis, organizacijas ir iniciatyvas.

2018 m. kovo 16-17 d. Troškūnuose vyko Lietuvos Kolpingo draugijos ir Kolpingo fondo metinis susirinkimas, kuriame dalyvavo gausus būrys kolpingiečių iš įvairių Lietuvos miestelių. Atstovams iš 11 skirtingų Kolpingo šeimų buvo pristatyta 2017 m. Draugijos veiklos ataskaita, Kolpingo Fondo finansinė ataskaita. Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė pristatė naują Kolpingo draugijos projektą, skirtą vyresnių žmonių užimtumui didinti ir priminė apie būsimą Draugijos 25-mečio minėjimą gegužės mėn.

2017 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, Vilniaus universiteto Mažojoje auloje vyko Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotas renginys „Lietuvos religinių bendruomenių forumas už taiką ir pielitinę visuomenę“. Šis renginys tapo unikalia galimybe susitikti įvairioms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir visiems, kurie jas palaiko. Forumo metu buvo aptariama religinių bendruomenių pozicija vis aštrėjančiame geopolitiniame kontekste, diskutuojama apie tikinčiųjų požiūrį į valstybės ir religinių bendruomenių santykį  bei pilietiškumą.

Lietuvos Kolpingo draugija, katalikiška nevyriausybinė organizacija, kartu su  Vokietijos ambasada,  kviečia Jus į „Lietuvos religinių bendruomenių forumą už taiką ir pilietinę visuomenę“.

Šis renginys – unikali galimybė susitikti įvairioms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir visiems, kurie jas palaiko. Forumo metu bus aptariama religinių bendruomenių pozicija vis aštrėjančiame geopolitiniame kontekste, diskutuojama apie tikinčiųjų požiūrį į valstybės ir religinių bendruomenių santykį  bei pilietiškumą.

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2017 m. spalio mėn. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose.

Ignalinos Kolpingo šeima  š.m. birželio 22d minėjo 25-asias gyvavimo metines. Minėjimas vyko Paliesiaus dvare, netoli Ignalinos. Jame dalyvavo Ignalinos kolpingiečiai, vietiniai kunigai, LKD/LKF pirmininkas kan. Saulius Filipavičius, LKD/LKF nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir LKD/LKF buhalterė Laima-Teresė Dapkuvienė.

Š.m. birželio 15-18 d. Sarnen mieste, Šveicarijoje vyko 50 –tas Tarptautinis Kolpingo Taikos Ėjimas. Prieš 50 metų tuometinis Šveicarijos Kolpingo draugijos nacionalinis dvasios vadovas Josef Eberli iniciavo Taikos Ėjimą vardan to, kad tautos tarpusavyje bendrautų ir bendradarbiautų, kad nekiltų grėsmė ateities karams. Jo inicijuotame Tarptautiniame Kolpingo taikos ėjime dalyvavo nariai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Luksemburgo.

Š.m. birželio 8 d. Lietuvos Kolpingo draugija kvietė visus į sakralinės muzikos koncertą Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurį padovanojo Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos, vadovaujamas žymaus dirigento Reinhard Kammler .

Augsburgo berniukų choras – vienas geriausių berniukų chorų Europoje, koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Afrikoje, daugybę kartų koncertavęs Popiežiui Vatikane ir oficialiuose renginiuose Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentui Berlyne.

Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas vyko Lvove, Ukrainoje, š.m. gegužės 26-28d. Jame dalyvavo apie 50 dalyvių iš 16 Europos valstybių. Viena iš svarbių temų susitikimo metu buvo pabėgėlių problematika Europoje .

2017 m. gegužės 06 d. Kaune vyko Lietuvos Kolpingo draugijos Visuotinis Kolpingo šeimų atstovų susirinkimas.  Šio susitikimo metu buvo pristatyta 2016 metų metinė veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita. Taip pat buvo trumpai pristatyti Kolpingo šeimų finansuoti projektai. Ignalinos Kolpingo šeima pristatė 2016 metais vykdytą projektą „Pašaukimas į šventumą“. Šios Kolpingo šeimos pirmininkės Agotos Ramutės Rimšelienės perskaityti tikėjimo liudijimų pavyzdžiai iš įvykdyto projekto buvo jaudinantys ir įsimenantys.

Pages