Europos Kolpingo valdybos posėdis

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė lapkričio 18-19 dienomis dalyvavo Europos Kolpingo valdybos posėdyje, kuris vyko Kiolne.

Nuotraukoje: pirmoje eilėje iš dešines - Margrit Unternaehrer - Europos Kolpingo valdybos (EKV)  prezidentė, Daniela Stehlik - Europos Kolpingo švietimo referentė, antroje eilėje iš kairės - EKV vice prezidentė - Lina Kalibataite, viduryje - EKV dvasios vadovas kun. Josef Holtkotte, EKV sekretorius - Krzysztof Wolski , 3 eilėje iš dešinės - EKV atstovas ryšiams su Europos Taryba - Anton Salesny, ir EKV vice prezidentas - Otto von Dellemann.