Demokratijos stiprinimo veikla – seminarai apie žiniasklaidos vaidmenį

Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, surengė seminarų ciklą apie žiniasklaidos vaidmenį (angl. „Strengthening Our Democracy – Unveiling the Role of Media“). Šis projektas sulaukė didžiulio aktyvumo ir dėmesio. Seminaruose, kurie vyko Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose, Alytuje ir Kruonyje, iš viso dalyvavo beveik trys šimtai dalyvių.

Seminarai buvo akcentuoti į Trečiojo amžiaus universiteto studentus, garbingo amžiaus senjorus, kurie yra mūsų pilietiškos visuomenės dalis, dažnai atskirta ir pamiršta. Seminaro metu buvo siekiama didinti pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, skatinti juos susimąstyti apie demokratijos svarbų šiuolaikinėje skubančioje visuomenėje, kur žinių gausa pateikiama per daug skirtingų medijų. Galiausiai, seminarai buvo skirti siekiant mažinti diskriminaciją dėl amžiaus.

Išskirtinis seminaras vyko Kruonyje – seminaro dalyviai buvo gimnazinių klasių moksleiviai. Moksleiviai – aktyvūs visuomenės nariai, o apklausų duomenys rodo, jog socialiniais tinklais moksleiviai dvigubai dažniau naudojasi nei suaugusieji, todėl savo nuomonę politiniais klausimais būtent ten ir išreiškia. Su moksleiviais diskutuoti apie demokratijos stipriną medijų erdvėje taip pat svarbu, kaip ir senyvo amžiaus asmenimis.

Seminarai „Strengthening Our Democracy – Unveiling the Role of Media“ prasidėjo trumpa įžanga ir susipažinimo žaidimu. Įžangos metu, pristatyta Lietuvos Kolpingo draugija, Konrado Adenauerio fondas bei trumpai, bet aiškiai pristatytas seminaras, kodėl svarbu kalbėti ir diskutuoti apie demokratines vertybes, ypatingai šiuolaikinėje skaitmeninėje visuomenėje.

Pirmoje seminaro dalyje buvo pristatytos demokratinės vertybės visuomenėje. Kalbėta, kad kiekvienas demokratinės visuomenės narys turi teisę į tokias vertybes kaip laisvė, laimės siekimas, teisingumas, bendras gėris, lygybė, teisybė, patriotizmas, įvairovė ir kt. Kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo nuomonę, ją išreikšti viešai. Demokratija skatina diskusijas, ypatingai grupines diskusijas, kurios yra svarbios tautos augimui. Gyvename skaitmeniniame amžiuje, kur  nuomonę reiškiame socialiniuose tinkluose – jie aktyviai prisideda prie įvairovės viešinimo, nuomonių dalybų, galimybės kritiškai vertinti situaciją. Seminare buvo akcentuojama, kad didžiausias demokratijos privalumas – tai gebėjimas, palaipsniui tobulėti, atsižvelgiant į žmonių grupių priimtus sprendinus, nagrinėjančius iškilusias problemas iš skirtingų pusių.

Tolimesnėje seminaro dalyje, lektorius Dainius Radzevičius aktyviai diskutavo su dalyviais apie atsakomybę medijose. Žiniasklaida yra socialiai atsakinga už tiesos pateikimą žmonėms, ji neturi veikti kaip politikų ar įtakingų žmonių galios įrankis. Dalyviai diskutuojant išreiškė nuomonę, kad medijos turi informuoti žmones apie demokratinius, politinius pliusus ir minusus. Kai kurie dalyviai išreiškė nuostabą, kad dažnai, skirtingose medijose, ta pati informacija aprašoma skirtingai, nežinoma, kuriuo šaltiniu pasitikėti.

Vėliau, vyko aktyvi diskusija tarp renginio dalyvių kaip aktyviai veikti savo savivaldybėse. Kadangi renginio metu dalyvių skaičius buvo didesnis nei planuota, vietoj platformos kūrimo, dalyviai ir lektoriai kartu moderavo diskusiją, apie galimybę aktyviai veikti medijose, norint pasiekti savo savivaldybes. Trečiojo amžiaus universitetams buvo pristatytas FB grupės, savivaldybių internetiniai puslapiai, el. laiškų galimybės. Dalyviai džiaugėsi, kad nebūtina eiti į savivaldybę iškilus klausimams – „labai ačiū, kad pristatėte šias galimybes, dabar galėsiu, su anūko pagalba, bet parašyti elektroninį laišką, esant reikalui“.  Gimnazistai šioje dalyje aktyviai diskutavo kaip jie patys internetinėje erdvėje įsitraukia į aktyvų visuomenės gyvenimą, ką daro, kad atskirtų netikras naujienas internetinėje erdvėje.