2014-04-14 Čekijoje vyko projekto „Not Patients, but Citizens with Rights“ partnerių susitikimas

2014 m. vasario 27-28 dienomis Uherske Hradiste (Čekijos Respublika) vyko projekto „Not Patients, but Citizens with Rights‘‘ partnerių susitikimas, kuriame Lietuvos Kolpingo draugijai atstovavo projektų administratorė Vytautė Eismontaitė. Susitikimo metu buvo aptartos projekto metu įvykdytos veiklos, įvertinti pasiekti rezultatai, suplanuoti tolimesni veiksmai, aptartos Europos socialinės priežiūros sertifikato (ECC) plėtros galimybės į tris naujas šalis (Nyderlandus, Prancūziją bei Kroatiją), dalyvauta darbo grupėje dėl ECC tolimesnio gyvavimo ir plėtros projektui pasibaigus, darbo grupės rezultatai pristatyti plenariniame partnerių posėdyje. Taip pat pristatyta Lietuvos situacija socialinės priežiūros sferoje, kalbėta apie nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, pasidalinta tolimesne ECC plėtros galimybių vizija Lietuvoje.

ECC (European Care Certificate) yra Europos socialinės priežiūros sertifikatas, sukurtas remiant Europos Sąjungos “Mokymosi visą gyvenimą” programai. ECC sertifikato išdavimas yra reglamentuojamas ECC valdybos, tarptautinės agentūros, atsakingos už ECC sertifikato naudojimą ir populiarinimą. Šis sertifikatas buvo sukurtas siekiant paskatinti darbuotojų mobilumą visoje Europoje ir sukurti vieningą požiūrį į socialinės priežiūros paslaugas. Šiuo metu ECC sertifikatai išduodami aštuoniolikoje ES šalių, tačiau siekiama, kad ECC apimtų visas ES valstybes. Lietuvoje vadovaujančiu partneriu tapo ir teisę suteikti laikyti ECC egzaminą bei išduoti sertifikatą turi Lietuvos Kolpingo draugija.

Lietuvos Kolpingo draugija organizuoja intensyvius slaugytojų – pagalbininkų kursus, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra Europos socialinės priežiūros egzaminas. Kursų metu klausytojai įgyja vokiečių kalbos, socialinės slaugos žinių bei praktikos. Baigus kursus laikomas egzaminas ir jį sėkmingai išlaikius gaunamas Europos socialinės priežiūros sertifikatas.