2013-11-05 „Mes – Europos Sąjungos Taryba“

Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai drąsiai gali būti pavadintas svarbiausiu 2013 m. politiniu įvykiu mūsų valstybėje. Viešojoje erdvėje paprastai akcentuojamos įvairių Lietuvos institucijų atsakomybės ir rūpesčiai, susiję su sklandžiu pirmininkavimo renginių organizavimu, o Lietuvos piliečių supažindinimas su šiuo neeiliniu įvykiu neretai apsiriboja džiaugsmingais ditirambais Lietuvos europietiškumui reklamuoti. Tuo tarpu gilesnis ES institucijų ir Lietuvos misijos jose pažinimas paliekamas iš esmės pačių Lietuvos piliečių iniciatyvai.

Lietuvos Kolpingo draugijos kartu su LR užsienio reikalų ministerija organizuotas renginys „Mes – Europos Sąjungos Taryba“ kaip tik ir buvo skirtas jaunimo žinių apie ES ir jos institucijas gilinimui. Lietuvos Kolpingo draugija jau du dešimtmečius dirba neformaliojo švietimo srityje, turi didelę alternatyvių švietimo metodų taikymo patirtį, todėl mokyklų ir universitetų standartų išvargintiems jaunuoliams žaidimai ir simuliacijos dažnai tampa efektyvesniu būdu įsisavinti informaciją.

Spalio 26 – 27 d. Kolpingo kolegijos Bavarijos konferencijų salėje vykęs renginys „Mes – Europos Sąjungos Taryba“ sutraukė 30 jaunų žmonių – moksleivių ir studentų. „Apšilimas“ prasidėjo paskaitomis; jas skaitė specialistai – Kauno Europos informacijos centro-Europe Direct vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė ir LR Užsienio reikalų ministerijos atstovė Liauda Mažeikienė. „Apšilimą“ vainikavo interaktyvi internetinė simuliacija „EcoSim Elections“. Pagrindinė renginio dalis, Europos Sąjungos Tarybos simuliacija, buvo skirta, ko gero, svarbiausiam geopolitiniam Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkės klausimui – Ukrainos ir Europos Sąjungos laisvosios prekybos ir asociacijos sutarties pasirašymo svarstyboms. Jaunimas galėjo pasijusti įvairių ES valstybių užsienio reikalų, teisingumo ar ekonomikos ministrais ir nustatyti sąlygas, kurias Ukraina turėtų atitikti siekdama glaudesnio bendradarbiavimo su ES. Renginį vainikavo intelektualus komandinis žaidimas „protmūšis“, kurio pagrindinis leitmotyvas, žinoma, buvo Europos Sąjunga: jos istorija, simboliai, problemos ir kuriozai.

Aktyvus Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose reiškia ne vien iššūkius valdžios institucijoms; dar svarbu nepamiršti, kad valdžios institucijų įvaizdis Lietuvos piliečių akyse priklauso nuo žmonių supratimo, ką tos institucijos daro ir kodėl išteklių skyrimas Lietuvos veiklai tarptautinėse organizacijose yra būtinas. Šiuo atveju nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Lietuvos Kolpingo draugija, švietėjiška veikla yra nepamainomas pagalbininkas siekiant visai valstybei aktualaus uždavinio – gilesnio piliečių supratimo apie valstybės raidos ir tarptautinio bendradarbiavimo tendencijas.