2013-10-21 Kolpingo kolegija - Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacijos narė

Spalio 17 d. Briuselyje vykusiame organizacijos visuotiniame susirinkime Kolpingo kolegija buvo priimta į Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacijos (FEECA) narius. FEECA suteikia galimybę keistis patirtimi tarp narių, organizuoja konferencijas, simpoziumus ir seminarus, kviečia dalyvauti švietimo programose ir plėtoja savo projektus šioje srityje. FEECA palaiko ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis bažnyčios ir valstybės institucijomis bei aktyviai dalyvauja švietimo politikoje. Šios federacijos nariais yra nacionalinės skėtinės katalikų suaugusiųjų švietimo organizacijos iš Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Rumunijos, Šveicarijos, Čekijos, Vengrijos ir Liuksemburgo.

Spalio 16-17 d. vykusiuose renginiuose buvo paminėtas organizacijos 50 –ies metų veiklos jubiliejus. Neoficialiame priėmime pranešimą skaitė organizacijos prezidentas dr. Alois Becker, diskusijose, kurias moderavo viceprezidentė Andrea Hoffmeier, dalyvavo buvę organizacijos prezidentai prof. mag. Karl Kalcsics ir dr. Erika Schuster. Taip pat Europos Parlamente vyko pusryčiai su Europos Parlamento nariais, o vėliau vykusiame visuotiniame susirinkime kalbama apie FEECA veiklos planus ir kt. klausimais. Kitas organizacijos renginys – konferencija šeimos tema Strasbūre 2014 m. pavasarį.